Věda a výzkum

Pracovníci ústavu se ve své výzkumné činnosti věnují patofyziologii zánětlivých onemocnění, zejména respiračního a kardiovaskulárního systému. Již tradičně se zabýváme patofyziologií sarkoidózy a plicní fibrózy, řešíme molekulární aspekty aterosklerózy či neuropsychiatrických chorob. Pozornost věnujeme také patofyziologii transplantací a jejich komplikací. Ve výzkumu  používáme nejmodernější techniky z oblasti molekulární biologie, genetiky, resp. imunologie.  

Výzkumná činnost je realizována v návaznosti na Ústav molekulární a translační medicíny a ve spolupráci s Ústavem klinické a molekulární patologie, Ústavem imunologie a dalšími pracovišti LF UP/FNOL. Pracovníci ústavu aktivně udržují výzkumné kontakty s řadou předních zahraničních univerzit a výzkumných center zejména v Evropě, ale i v zámoří.   

Na Ústavu jsou řešeny granty IGA UP, IGA MZ ČR; jeho pracovníci se podílejí také na projektech OPVK/ESF a také na zahraničních vědeckých projektech. V období od dubna do konce roku 2014 na Ústavu hostovali, resp. jej navštívili 4 zahraniční vědci. 

Příležitosti pro studenty ve vědě a výzkumu: 

Pregraduální:

Od akademického r. 2014/2015 si pregraduální studenti medicíny mohou vyzkoušet základy vědecké práce v rámci SVOČ.  Studenti bakalářských a magisterských programů přírodovědecké fakulty UP v laboratořích ústavu zpracovávají své kvalifikační (bakalářské, diplomové) práce.  

Postgraduální:

Pro akademický rok 2015/2016 je navrženo podstatné rozšíření témat v rámci doktorského studijního programu (7 témat), včetně možnosti studia v anglickém jazyce. Ústav poskytuje také příležitost i výzkumníkům, kteří již titulu Ph.D. dosáhli, a to např. v rámci programu POST-UP. 

Výběr publikací (časopisy s IF, duben-říjen 2014):

Kishore A. et al.:  Novel insights into miRNA in lung and heart inflammatory diseases. Mediators of Inflammation 2014;2014:259131.

Ghazaryan H. et al.: Chronic schizophrenia is associated with over-expression of the interleukin-2 receptor gamma gene. Psychiatry Research. 2014;217:158-62

Noskovicova et al.: PDGF Signaling in the Lung - From Lung Development and Disease to Clinical Studies. American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology 2014 Oct 10. [Epub ahead of print].

Pozn. V odbobí červen-říjen 2014 pracovníci Ústavu připravili/podíleli se na 7 sděleních pro odborné akce v zahraničí a 2 prezentace na národní úrovni. 

Pro další informace případné zájemce odkazujeme na www.imtm.cz (WP1 – Molecular Basis of Disease and Molecular Targets; skupina Imunogenomika) a také na původní webové stránky Laboratoře imunogenomiky a imunoproteomiky (www.dr-petrek.eu), případně napište email: martin.petrek@upol.cz


Designové prvky WordPress : N.Design Studio & GettyImages Studio